FIG. 79

FILTRE PER MÀNEGA (GALVANITZAT)
AIGÜES BRUTES