FIG. 82

VÀLVULA DE FUNDICIÓ - TIPUS BLOCK
(COS DE FERRO - FILTRE D'ALUMINI)