Bombes amb multiplicador

Per ser accionades amb la TDF del tractor