Electrobombes centrífugues PR

Per aigües molt carregades amb sòlids grans