AIGÜES CARREGADES I ABRASIVES

AUTOASPIRANTS

   AUTOASPIRANTS             AIGÜES CARREGADES I ABRASIVES
  • Llot, aigua sorrenca, petites pedres, papers, fullaraca, purins, les bombes KTH permeten bombar-ho sense problemes. Preparades i fabricades pensant en aquests durs treballs. A més, són desmuntables manualment, això permet netejar fàcilment el seu interior si fos necessari

        

AMB MOTOR:  1MG8 CIC23R  28 l/m a 150 BAR

1ML12 IC23R  28 l/m a 150 BAR