CABAL

CENTRÍFUGUES

  CENTRÍFUGUES          CABAL

   Les CENTRÍFUGUES són bombes sense cap manteniment, molt més fiables mecànicament que les autoaspirants, però per treballar han d'estar situades sota la cisterna o el dipòsit. És a dir, l'aigua ha d'entrar per si sola.

Si cal aspirar necessiten vàlvula de peu i encebar-les.

Amb vàlvula de peu arribem a una profunditat d'aspiració entre 8 i 9 metres

AMB MOTOR:  1MG 8 CIC23R  28 l/m a 150 BAR

1ML 12 IC23R  28 l/m a 150 BAR

AMB MOTOR:  1MG 8 CIC23R  28 l/m a 150 BAR

1ML 12 IC23R  28 l/m a 150 BAR