Bombes soltes per contra incendis

Adaptables a motors gasolina. Dièsel i hidràulic consultar-nos.
Per equipar kits de primera intervenció terrestre o marina.

PRESSIÓ MÀXIMA - CABAL MÀXIM

Recorda que la pressió i el cabal màxims en una bomba són dades irrellevants. Serveixen únicament d'arguments de venda impactants a compradors i licitadors sense experiència.

A l'obrir la llança, la pressió màxima cau immediatament segons varis factors: cabal escollit, diàmetre i longitud de la mànega, revolucions del motor, etc.

El més important és que la motobomba mantingui una bona pressió en cada situació i cabal escollit. La relació cabal-pressió.  

En aquest aspecte les bombes VILPIN són insuperables perquè aprofiten tota la corba de PAR motor.

El mateix succeeix amb el cabal màxim: variarà segons rpm del motor, diàmetre i longitud de la mànega de sortida i d'aspiració, segons la instal·lació o no de filtres i vàlvules de peu, el propi líquid a bombejar, etc.

No té cap servei un gran cabal màxim si al connectar-se a la mànega aquest cau en picat.