Bombes soltes per contra incendis

Adaptables a motors gasolina i dièsel.
Per equipar kits de primera intervenció terrestre o marina.