Megafoc especial sota comanda

Equip pels teus remolcs i furgonetes

Tots poden transformar-se a longitudinal

Alguns vehicles, especialment furgonetes i remolcs del mercat (els no fabricats especialment per VILPIN) pot passar que el dipòsit dels MEGAFOC clàssics per a Pick-Up, sigui massa ample i els laterals no permetin col·locar-lo on es desitja.

VILPIN ho soluciona fàcilment: Muntem els MEGAFOC amb el dipòsit del llarg. Longitudinal a la màquina.

Això permet instal·lar-los sense cap mena de problema a qualsevol vehicle amb una amplada limitada.

El cost dels equips, amb aquest canvi, no varia dels sistemes estandarditzats.


MEGAFOC DOBLE FUNCIÓ

INUNDACIONS I CONTRAINCENDI