PLÀSTIQUES

AUTOASPIRANTS

    AUTOASPIRANT         BASIC 50
  • Bombes per a agroquímics i aigua salada

  

Cos amb polipropilè
Interior termoplàstic
Juntes EPDM

PAS SÒLIDS 5mm
PAS SÒLIDS 5mm

► Aigua salada
► Fertilitzants
► Sulfats
► Nitrats

AMB MOTOR:  1MG8 CIC23R  28 l/m a 150 BAR

1ML12 IC23R  28 l/m a 150 BAR

    

   

    AUTOASPIRANTS              PLASTIK        MÀXIMA QUALITAT
  • Màxima qualitat amb bombes per a corrosius

 

 

 

Adobs líquids, corrosius. Bombes de material plàstic que permet el bombament d'aquests productes sense patir avaries, desgasts ni corrosió.

 

Opcional:
- Segell mecànic antidesgast per a líquids molt abrasius.

AMB MOTOR:  1MG8 CIC23R  28 l/m a 150 BAR

1ML12 IC23R  28 l/m a 150 BAR

AMB MOTOR:  1MG8 CIC23R  28 l/m a 150 BAR

1ML12 IC23R  28 l/m a 150 BAR

         

   

AMB MOTOR:  1MG8 CIC23R  28 l/m a 150 BAR

1ML12 IC23R  28 l/m a 150 BAR